sobota, 28 lutego 2015

Rzehak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rzehaków:

19 VI 1832 Franciszek Rzehak, arcyksiążęcy ekonom w Gułdowach, katolik, lat 22, poślubił Annę, córkę Jana Kowali z Bażanowic, protestantkę (Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Bażanowice, s. 26). Ich syn Karol Stefan urodził się 26 XII 1835 r. w Goleszowie nr 1; ojciec został nazwany ekonomem w Gułdowach (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów s. 93).

Zuzanna, córka Franciszka Rzehaka, arcyksiążęcego ekonoma (Erz. Wirtschafter), 2 miesiące, zm. 1 X 1837 r. w Gułdowach (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Gułdowy, s. 1).

Zmarli w Cieszynie: Antoni Rzehak 1907 (Cieszyn, s. 190), Franciszek 1908 (Cieszyn, s. 248), Jan 1919 (Cieszyn, s. 515), Amalia 1920 (Cieszyn, s. 613) (PMMC, Metryki zgonów).

Weronika Rzehakowa (z domu Szkołowa), 70 lat, zm. 7 XI 1938 Domasłowice Górne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 580).

Być może do tej samej rodziny należeli poniżsi:

8 X 1848 Andrzej Rzechak, kawaler z Krasnej k/Frydku, 32 lata, poślubił Annę, córkę Pawła Puczoka (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Jan Řehak chałupnik w Baszce nr 10, żona Jadwiga córka Wacława Kocycha; dzieci: Karol ur. 20 X 1875 +1876; Andrzej ur. 29 X 1876; Franciszek ur. 14 I 1879 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr XII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Skalicy 1836-1877).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz