niedziela, 29 marca 2015

Grycz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gryczów:

Paweł Grycz, zm. 30 IV 1729, "Vir Catholicus Rudicio infirmus Zukovium vertum", ok. 55 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

22 VI 1734 r. Jerzy Grycz, kawaler ze Stanisłowic, poślubił Marię "Zlatnikowa", pannę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 308).

Józef Grycz (Gritsch), ur. 1797 Stanisłowice, katolik, od 6 IX 1820 służył w 57 Pułku Piechoty, przeniesiony 30 XI 1828 (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt II, s. 2).

Andrzej Grycz, ur. Bobrek, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Paweł Grycz, chałupnik w Lesznej Górnej nr 55, żona Maria z domu Małysz, syn Paweł ur. 13 II 1859 (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 193).

Jan Grycz chałupnik w Lesznej Górnej nr 24, żona Maria z domu Morys, córka Anna ur. 15 I 1860 (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 195).

Jerzy Grycz, przewodniczący Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii ewangelickiej Bystrzyca („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).

Paweł Grycz, do 1916 studiował leśnictwo na na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 175).

(Gryczowie z Cierlicka)

Jerzy Grycz, katolik, ok. 50 lat, Cierlicko, zm. 25 V 1746 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Anna, katolicy w Cierlicku, córka Maria chrzest 3 II 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Grycz, córka Jana z Cierlicka, 19 dni, zm. 22 II 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Grycz, wdowa po Jerzym Gryczu, zm. 9 VIII 1756 w Cierlicku, z domu Wieluch z Żukowa Górnego, katoliczka, ok. 80 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Gryczowie z Kocobędza)

Jan Grycz, żona Agnieszka, zamieszkali Kocobędz, córka Anna chrzest 22 III 1764 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Gryczowie z Lesznej Dolnej)

Jerzy Grycz, żona Ewa, syn Jerzy ur. Leszna Dolna, chrzest 3 II 1740 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Adam Grycz, żona Zuzanna, katolicy, syn Jan ur. Leszna Dolna, chrzest 3 V 1740; syn Adam chrzest 8 V 1742 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

"Andreas Gretz recte Johann Gritsch", ur. Leszna Dolna, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 170).

Jan Grycz zagrodnik w Lesznej Dolnej nr 6, żona Ewa z domu Kajfosz, syn Jan ur. 25 VII 1833 w Lesznej Dolnej (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Dolna, s. 134).

(Gryczowie ze Stanisłowic)

Anna, córka Jana Grycza, zm. 10 IX 1731, żyła 3 lata i 4 miesiące, Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Zuzanna chrzest 19 II 1735 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Grycz, żona Maria, katolicy w Stanisłowicach, syn Jerzy chrzest 22 VII 1736, syn Jan chrzest 8 XII 1737, córka Maria chrzest 30 IV 1739, syn Andrzej chrzest 1 XI 1740 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774, k. 47v - tam Jerzy, k. 52v - tam Jan).

Jerzy Grycz, 6 miesięcy, syn Jerzego, zm. 27 I 1737 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, syn Jerzego, żył 1 rok i 3 miesiące, zm. 18 IV 1739 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Elżbieta, żona Adama Grycza, katoliczka, z domu "Strychorka" z Żukowa Górnego, ok. 70 lat, zm. 26 I 1739 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Adam Grycz, luteranin, zm. 5 III 1744, Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, chałupnik w Stanisłowicach nr 25, żona Maria, syn Jerzy chrzest 9 VII 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783).

(Gryczowie z Żukowa)

Jan Grycz, żona Maria, katolicy w Żukowie, córka Anna chrzest 12 IX 1727, syn Jan chrzest 10 XII 1728, syn Jerzy chrzest 28 X 1730, córka Maria chrzest 10 III 1733, córka Zuzanna chrzest 3 X 1734, córka Ewa chrzest 18 IV 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Anna Grycz, służąca, ok. 24 lata, zm. 16 VI 1732 w Żukowie Górnym (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, zm. 22 II 1733 w Żukowie, ok. 70(?) lat, katolik (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Grycz, żona Jana Grycza, katoliczka, z domu Rogiczkowa(?) z Domasłowic, ok. 30 lat, zm. 14 VI 1737 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Ewa, katolicy w Żukowie, syn Paweł chrzest 19 IV 1739 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Grycz, córka Jana, żyła 6 lat i 4 miesiące, zm. 27 VII 1739 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Grycz, syn Jana, katolik, chłopiec ("puer"), zm. 9 VIII 1739 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Gryczowa, wdowa po Janie, katoliczka, zm. 8 III 1741 w Żukowie, z domu "Wyjadaczowa" (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna "Griczowa", wdowa, luteranka, zm. 11 II 1743 w Żukowie Górnym, wdowa po Pawle, z domu Kalusowa z Mistrzowic, ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Grycz, córka +Jana, katoliczka, ok. 50 lat, zm. 11 VII 1747 Żuków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Grycz, katoliczka z Żukowa, z domu Stalmach, ok. 60 lat, zm. 4 VIII 1750 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Andrzej Grycz, żona Anna, katolicy w Żukowie, córka Ewa chrzest 20 XI 1755, syn Jan chrzest 6 XII 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Andrzej Grycz, żona Anna, katolicy w Żukowie, córka Ewa chrzest 21 IX 1762 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jan, syn Andrzeja Grycza, 1 rok 5 miesięcy, Żuków, zm. 1 X 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783)

Andrzej i Ewa, dwoje dzieci Andrzeja Grycza, Żuków Górny, zm. 7 X 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy, syn Pawła Grycza, 3 miesiące, Żuków, zm. 21 V 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, katolik, mały chałupnik w Żukowie, 68 lat, zm. 26 III 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

Ewa Grycz, córka Jana, siedlaka w Żukowie, katoliczka, żyła 5 dni, zm. 3 VIII 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz