środa, 11 marca 2015

Jenkner - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jenknerów:

Tomasz Jenkner (Jenckner), ur. Stare Bielsko, 28 lat, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Von Zieglegg, nr 60).

Jan Jenkner, ur. 1802 Stare Bielsko, ewangelik, 26 III 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 12. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt XI, s. 29).

Jan Jenkner, ur. i zamieszkały w Wapienicy nr 21, ur. 7 II 1840, syn +Jana i Ewy z domu Piesch, 9 VII 1865 r. poślubił Zuzannę, córkę Jana Miklera, chałupnika w Aleksandrowicach nr 114, ur. 30 VIII 1844 w Starym Bielsku nr 130 (PEASB, Metryki ślubów, t. 2, k. 50).

(Jenknerowie z Aleksandrowic)

Jan Jenkner, wymownik, Aleksandrowice nr 107, ur. 1810, zm. 30 XI 1870 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k.183).

Joanna, wdowa po sukienniku Janie Jenknerze, Aleksandrowice nr 107, ur. 1808, zm. 27 VI 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 196).

Jan Jenkner, chałupnik, Aleksandrowice nr 12, ur. 1828, zm. 1 VII 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 196).

Jan Jenkner, ur. 21 XI 1868 Aleksandrowice nr 121 ojciec Jerzy Jenkner chałupnik, matka Zuzanna z domu Wieja; (PEASB, Metryki chrztów, t. 4, k. 5).

Wg spisu ludności w Aleksandrowicach nr 75 mieszkał Jan Jenkner, jego żona Anna z Leszczyn k/Białej oraz dzieci: Hermina ur. 31 I 1891, Jan ur. 22 VI 1893, Elsa ur. 22 I 1895 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1002).

Wilhelm Jenkner, 20 X 1882 – 20 VI 1965, fabrykant pomp, członek wydziału gminy Aleksandrowice, prezbiter i kurator wizytujący zboru w Starym Bielsku (Robert Piesch, Alexanderfeld. Das jüngste Dorf der deutschen Sprachinsel Bielitz-Bialas, [Gehrden] 1990, s. 32).

(Jenknerowie z Kamienicy)

Andrzej Jenkner, 25 lat, ewangelik, ur. Kamienica, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 133).

Andrzej Jenkner, ur. 1802 Kamienica, katolik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 41).

Maciej Jenkner, ur. 1819, chałupnik, Kamienica nr 122, zm. 24 IV 1869 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 154).

Ewa, żona Andrzeja Jenknera, chałupnika, Kamienica nr 68, ur. 1817, zm. 2 V 1870 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 176).

Jan Jenkner, siedlak, ur. 1824, Kamienica nr 156, zm. 8 XII 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 204).

Jan Jenkner, Kamienica nr 23, wymownik, ur. 1805, zm. 9 X 1874 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 251).

Jerzy Jenkner, Kamienica nr 27, ur. 25 II 1801 Kamienica, zm. 4 V 1878, chałupnik, dwukrotnie żonaty, druga żona Joanna Jenkner przez 11 lat (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 10).

Jan Jenkner, Kamienica nr 46, 58 lat, chałupnik, zm. 4 III 1879 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 5).

Jan Jenkner, chałupnik w Kamienicy nr 39, żona Joanna z domu Thomke, córka Emilia Joanna ur. 13 XI 1882 w Kamienicy (PEASB, Metryki chrztów, t. 5, k. 105).

Dorota Jenkner z domu Jenkner[!], żona Jana chałupnika, Kamienica nr 40, ur. 1824 Aleksandrowice, zm. 4 I 1882 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 68).

Jerzy Jenkner, chałupnik, Kamienica nr 29, ur. 1821, zm. 11 VI 1884 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 110).

(Jenknerowie ze Starego Bielska)

Maciej Jenkner, chałupnik, Stare Bielsko nr 73, ur. 1827, zm. 29 I 1869 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 151).

Jan Jenkner, ur. 4 VI 1868 Stare Bielsko nr 164, ojciec Jerzy Jenkner komornik, matka Ewa (PEASB, Metryki chrztów, t. 3, k. 278).

Jan Jenkner, chałupnik, Stare Bielsko nr 124, ur. 1811, zm. 15 I 1877 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 283).

Jerzy Jenkner, zagrodnik, Stare Bielsko nr 5, 39 lat i 2 miesiące, zm. 20 IV 1878 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 9).

Jan Jenkner, siedlak w Starym Bielsku nr 11 (syn Macieja i Ewy z domu Bathelt), żona Katarzyna z Międzyrzecza Górnego córka Jana Hesa i Katarzyny z Gurów, syn Jan Jerzy ur. 10 XII 1882 Stare Bielsko (PEASB, Metryki chrztów, t. 5, k. 107).

(Jenknerowie z Wapienicy)

Jan Jenker, ur. i zamieszkały Wapienica nr 21, ur. 7 II 1840, 25 XI 1860 poślubił Ewę Piesch, córkę Jana i +Marii z domu Piesch, ur. 23 XII 1838 w Wapienicy nr 23 (PEASB, Metryki ślubów, t. 2, k. 13).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz