czwartek, 26 marca 2015

Obracaj - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Jerzy Obracaj (*1890)
  2. Maria Obracaj (*1775)
  3. Zuzanna Obracaj (*1773)
Materiały do genealogii rodziny Obracajów:

Jan Obracaj, luteranin, Końska, 54 lat, zm. 6 VII 1763 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Obracaj, żona Maria, luteranie, córka Maria ur. Frysztat chrzest 28 VIII 1770 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

Jan Obracaj mieszczanin, żona Maria, córka Ewa ur. Dolne Przedmieście (Frysztat) chrzest 22 XII 1772 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.  F IV 5, Metryki chrztów 1771-1792).

2 VII 1832 w Drogomyślu Jan Obracaj, 27 lat, chałupnik, luteranin, poślubił Ewę Staniczek, 30 lat, córkę +Jana , chałupnika w Kiczycach (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Kiczyc 1785-1854, Kiczyce, s. 22).

Jan Obracaj, ślub 1900 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1900 nr 13).

Jan Obracaj, ur. 1871 Kiczyce, ewangeliki, od 1893 zamieszkały w Skoczowie, żona Anna ur. 1882 Skoczów - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 171).

(Obracajowie z Pruchnej)

17 II 1784 Józef Obracaj, 23 lata, syn Adama, siedlaka w Pruchnej, poślubił Zofię "Jonczowa", 22 lata, córkę Mateusza (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 52).

Jerzy Obracaj, chałupnik w Pruchnej nr 18, żona Julianna z domu Czakon, dzieci: Anna ur. 11 I 1821 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1785-1824, ślubów Pruchna 1791-1823 i zgonów Pruchna 1785-1824, Chrzty, s. 100), Andrzej ur. 23 XI 1825 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 4), Franciszek Paweł ur. 31 V 1830 (tamże, s. 22), Katarzyna ur. 5 IX 1835 zm. w dzieciństwie (tamże, s. 44).

Jerzy Obracaj, chałupnik w Pruchnej, żona Zuzanna z domu Gembal (może Gembala?), córka Katarzyna Jadwiga ur. 15 X 1841 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 80).

(Obracajowie z Rychułdu)

Jan Obracaj, zagrodnik w Rychułdzie nr 10, żona Katarzyna z domu Krzystek, luteranie; dzieci: Maria ur. 4 VI 1825 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 44), Paweł ur. 11 X 1829 (tamże, s. 47), Jan ur. 6 VII 1833 (tamże, s. 49).

Jan Obracaj, zagrodnik, Rychułd nr 10, 45 lat, luteranin, 25 IX 1834 r. poślubił Zuzannę z domu Hanus, 24 lata (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 13).

Jan Obracaj, zagrodnik w Rychułdzie nr 10 (1838, 1841 przy Zuzannie), wymownik w Rychułdzie nr 10 (1840, 1841 przy Annie, 1844), żona Zuzanna z domu Hanus (1840 - Hanusek), dzieci: Zofia ur. 10 X 1838 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 51), Jan ur. 24 V 1840 zm. dzieckiem (tamże, s. 58), Zuzanna ur. 9 IX 1841 (zm. dzieckiem) i Anna ur. 9 IX 1841 (zm. dzieckiem) [zapewne bliźniaczki] (tamże, s. 59), Józef ur. 25 II 1844 (tamże, s. 61).

Adam Obracaj, siedlak w Rychułdzie nr 6, żona Helena z domu "Buchtik" (Buchcik), dzieci: Paweł ur. 22 V 1833 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 49), Anna ur. 12 V 1835 (tamże, s. 50), Maria ur. 21 II 1837 (tamże, s. 53), Adam ur. 11 IV 1839 (tamże, s. 56).

Mateusz Obracaj, komornik w Rychułdzie nr 6, żona Ewa z domu Kocur, dzieci: Paweł ur. 3 II 1835 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 50), Ewa ur. 7 IX 1839 (tamże, s. 54).

14 IX 1840 Zuzanna, córka +Jana Obracaja, 25 lat, poślubił Pawła Mrowca z Rychułdu nr 2 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 15).

Wg spisu z 1890 r. pod adresem Rychułd nr 10 (część ówczesnej gminy Bąków) mieszkali: Jan Obracaj ur. 24 IV 1829 Rychułd (żona Maria ur 29 I 1840 Wędrynia), dzieci: Paweł ur. 11 VIII 1865, Jan ur. 3 V 1868, Adam ur. 19 IX 1874 (Cieszyn), Adam ur. 24 VII 1878, Maria ur. 18 XI 1872, Anna ur. 29 XI 1882 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962).

Wg spisu z 1890 r. pod adresem Rychułd nr 6 mieszkał Andrzej (ur. 1831) i jego żona Maria oraz ich dzieci Jerzy ur. 2 VII 1866 i Adam ur. 12 II 1871 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962).

(Obracajowie z Zaborza)

Jan Obracaj, Zaborze nr 19, w 1835 r. był wójtem (PMP, Metryki, Zaborze - śluby, k. 9).

Jan Obracaj, wymownik w Zaborzu nr 19, żona Ewa z domu Szymański/Szymoński, dzieci: Anna ur. 16 VII 1840 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 3), Paweł ur. 18 I 1845 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 8).

Jerzy Obracaj, zagrodnik w Zaborzu nr 19, żona Maria z domu Kocur, luteranie, córka Maria ur. 21 V 1841 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 3).

(Obracajowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Obracaj, chałupnik w Pielgrzymowicach, żona Maria z domu "Koczo", córka Joanna ur. 20 VIII 1800 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne [KM], sygn. 1412, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Pielgrzymowicach od 1793, k. 40).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza