niedziela, 1 marca 2015

Siostrzonek (Siestrzonek) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Siostrzonek (*1827)
 2. Anna Siostrzonek (*1877)
 3. Jan Siostrzonek (*1749)
 4. Jan Siostrzonek (*1852) 
 5. Jan Franciszek Siostrzonek (*1824)
 6. Jerzy Siostrzonek (*1673)
 7. Jerzy Siostrzonek (*1824)
 8. Józef Siostrzonek (*1825)
 9. Józef Siostrzonek (1875-1876) 
 10. Maria Siostrzonek (*1824)
 11. Maria Siostrzonek (*1872)
 12. Maria Alojzja Siostrzonek (*1849)
 13. Maria Ewa Siostrzonek (*1824)  
 14. Paweł Siostrzonek (*1769)
 15. Zuzanna Siostrzonek (*1672)
 16. Zuzanna Siostrzonek (*1824) 
 17. Zuzanna Helena Siostrzonek (*1875)
Materiały do genealogii rodziny Siostrzonków (Siestrzonków):

Nazwisko zapisywano wymiennie jako Siostrzonek i (rzadziej) Siestrzonek.

Jerzy Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), żona Maria, dzieci Katarzyna ur. 1670 (s. 64), Maria ur. 1673 (s. 29).

Wacław Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), żona Elżbieta, dzieci Adam ur. 1670 (s. 68), Jerzy ur. 1673 (s. 19), Jan ur. 1675 (s. 52), Jan ur. 1678 (s. 7).

Wacław Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), żona Maria, dzieci: Ewa ur. 1670 (s. 68), Zuzanna ur. 1673 (s. 16), Jerzy ur. 1675 (s. 56), Anna ur. 1679 (s. 18).

Jerzy Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), żona Zuzanna, syn Jan ur. 1670 (s. 69).

Maciej Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), żona Jadwiga, dzieci Zuzanna ur. 1672 (s. 9), Jan ur. 1676 (s. 66), Paweł ur. 1678 (s. 8).

Jan Siostrzonek, żona Magdalena, syn Adam. ur. 1672 Brandys (s. 11).

Adam Siostrzonek, żona Anna, syn Jan ur. 1675 Ogrodzona (s. 50).

Jerzy Siostrzonek, żona Jadwiga, syn Jakub ur. 1674 Brandys (s. 39).

Jadwiga Siostrzonek (Mosty k/Cieszyna), miała nieślubną córkę Elżbietę ur. 1674 (s. 42).

Jakub Siostrzonek, ur. w Cieszynie, tkacz (Leinweber), 1685 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Andrzej Siestrzonek, wdowiec, 6 XI 1695 poślubił Annę Rańdę(?) (Raindowa); oboje byli z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 95).

Andrzej Siestrzonek, wdowiec z Brandysu, 8 VII 1696 poślubił wdowę Marię Szymurdę(?) (Schimardova) (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 102).

Wacław Siestrzonek, ur. w Brandysie, tkacz (Leinweber), 1710 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Wacław Siestrzonek, syn Andrzeja i Anny, ur. Brandys, chrzest 16 IX 1710 (PMMC, Metryki chrztów, t. 9, s. 24).

Katarzyna, wdowa po Janie Siestrzonku z Mostów, od 30 XI 1713 roku żona Jerzego Białka z Mostów (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 40).

Andrzej Siestrzonek, wójt Sibicy w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 74v).

6 IX 1722 r. Adam Siestrzonek, wdowiec z Mostów, poślubił Annę Gawliczek ("Gawliczkowa") z przedmieść Cieszyna; oboje katolicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 179).

Jan Siestrzonek, katolik z Brandysu, żonaty od 12 X 1727 roku z Anną Glaicznarówną, katoliczką z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 236).

Jerzy Siestrzonek, katolik z Mostów, żonaty od 29 I 1730 roku z Zuzanną Tomsówną z Mostów (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 267).

14 V 1738 r. Wacław Siestrzonek, kawaler i katolik z Brandysu, poślubił Ewę Pindur, pannę, luterankę z Żukowa Dolnego. Zobowiązali się wychować dzieci po katolicku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 345).

Jakub Siestrzonek, syn Wacława katolika i Ewy luteranki, ur. Brandys, chrzest 11 IV 1745 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 327).

Bracia Jan, Adam i Andrzej Siestrzonkowie, ur. w Cieszynie, tkacze, 1752 przyjęci do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jan Siestrzonek, kawaler i katolik, 26 XI 1743 r. poślubił Ewę Kantor, pannę, katoliczkę; oboje pochodzili z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 425).

Andrzej Siestrzonek, żona Anna, katolicy, syn Andrzej ur. Żuków Dolny chrzest 31 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Siestrzonek, żona Anna z domu "Czypser" (Zipser?), katolicy w Brandysie, syn Adam chrzest 30 XI 1766 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1081).

Jakub Siestrzonek, żona Ewa z domu Figula, katolicy w Lipniku (zapewne przysiółek Brandysu), syn Paweł chrzest 7 V 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1111).

Jakub Siestrzonek, żona Maria z domu Olszar, katolicy w Mostach koło Cieszyna, syn Jerzy chrzest 30 X 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1138).

Andrzej Siestrzonek, żona Ewa z domu Rużański, katolicy w Brandysie, syn Józef Szymon chrzest 28 X 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1138).

Anna, żona Andrzeja Siostrzonka, katoliczka, 58 lat, z domu Chmiel, zm. 15 II 1780 w Żukowie, pochowana w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Siostrzonek (Sostrzoneck), ur. Mosty (najpewniej Mosty k/Cieszyna), 25 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 116).

Jerzy Siestrzonek (Sietrzonk), ur. 1799 Bobrek, katolik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 42).

12 II 1811 Józef Siostrzonek, chałupnik rodem z Brandysu, 45 lat, poślubił Annę, 20 lat, córkę +Pawła Kasperka (Kasperek), chałupnika w Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Cieszyn).

Jerzy Siostrzonek, wymownik, lat 60, zamieszkały Krasna nr 32, zm. 14 VII 1840  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 3).

Anna Siostrzonek, wdowa po Jerzym, lat 63, zamieszkała Krasna nr 32, zm. 21 II 1841  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 3 - uwaga osoba numerująca strony dwukrotnie powtórzyła liczbę 3; zgon Anny został odnotowany na "drugiej" trzeciej stronie).

Józef Siostrzonek, lat 32, chałupnik, 28 VII 1850 r. poślubił Marię, córkę Marcina Demela, komornika w Rudowie, lat 24 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Mnisztwo, s. 1).

Karol Siostrzonek, właściciel gruntu w Gumnach, żona Eleonora z domu Dorf, syn Jan ur. 12 IX 1855, córka Otylia Emilia ur. 21 X 1857 (PEAC, Metryki chrztów).

22 I 1867 r. Katarzyna, lat 50, wdowa po Janie Siestrzonku, chałupniku w Mostach koło Cieszyna, poślubiła Jana Fignę, lat 67, wdowca z Pastwisk (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Mosty, s. 11).

Andrzej Siostrzonek, zagrodnik w Kotach nr 29, żona Katarzyna z domu Kantor, córka Katarzyna ur. 24 VIII 1860 (PEAC).

Ewa, córka Andrzeja Siostrzonka, zagrodnika w Żukowie Dolnym (Kotach) nr 29, żyła 9 lat i pół roku, zm. 3 IV 1861 r. (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 265-266).

Paweł Siostrzonek, komornik w Bobrku, ur. w Cieszynie, syn Jerzego; żona Anna; dziecko Maria ur. 4 VIII 1882 w Bobrku (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

(Siostrzonkowie z Brzezówki)

Jan Siostrzonek, syn Jerzego i Joanny, żona Ewa, córka Maria ur. 27 V 1883 w Brzezówce (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza