niedziela, 8 marca 2015

Balas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Balasów:

Adam Balas, syn Andrzeja nauczyciela i Ewy, chrzest 27 X 1699 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

16 I 1743 r. zmarł Andrzej Balas (Ballas), nauczyciel, 76 lat (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony, t. 2, s. 57).

21 XII 1743 r. w Trzyńcu zmarła Ewa Balas (Balaska), nauczycielka(?) (albo żona nauczyciela) (scholarissa), 67 lat (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony, t. 2, s. 58).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz