czwartek, 21 maja 2020

Maria Buzek (*1877) [1]

MARIA BUZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1.11.1877 Leszna Dolna [1]

Ojciec / Father: Adam Buzek ("Busek"), karczmarz (gospodzki) / innkeaper [1]

Matka / Mother: Zuzanna Biłko [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec, Leszna Dolna 1855-1885, Leszna Dolna, s. 6.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza