czwartek, 21 maja 2020

Józef Strokosz (1879-1944)

JÓZEF STROKOSZ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 9.04.1879 Leszna Dolna [1][2]

Ojciec / Father: Józef Strokosz, chałupnik w Lesznej Dolnej nr 32 / cottager in Leszna Dolna No. 32 [1]

Matka / Mother: Anna "Skudzik" [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 26.05.1944 Auschwitz [2]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: krawiec w Końskiej / tailor in Końska [2]

Żona / Wife: Zuzanna Franek [2]

Dzieci / Children
  1. Alojzy Strokosz (1909-1942)
  2. Józef Strokosz (1911-1941)
  3. Emilia Strokosz (*1912)
  4. Maria Strokosz (1913-1993)
  5. Karol Strokosz (1915-1940)
  6. Helena Strokosz (1919-1944)
Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec, Leszna Dolna 1855-1885, Leszna Dolna, s. 7.

[2] Kazimierz Jaworski, Ich los był losem ludzi tej ziemi, "Kalendarz Śląski 2002", Czeski Cieszyn 2001, 91-94.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza