środa, 6 maja 2020

Paweł Rakus (1881-1948)

PAWEŁ RAKUS

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 3.07.1881 Niebory [1][2]

Ojciec / Father: Paweł Rakus (*1846), chałupnik w Nieborach nr 7 / cottager in Niebory No. 7 [1]

Matka / Mother: Maria Sikora, córka Jerzego / daughter of Jerzy [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 25.07.1948 Czeski Cieszyn [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Zawód: nauczyciel w Bystrzycy, Dąbrowie i Karwinie / teacher in Bystrzyca, Dąbrowa and Karwina [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 11, s. 699-700.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 1, Cieszyn 1993, 229.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza