czwartek, 21 maja 2020

Franciszka Strokosz (*1876)

FRANCISZKA STROKOSZ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 19.12.1876 Leszna Dolna [1]

Ojciec / Father: Adam Strokosz, chałupnik w Lesznej Dolnej nr 40 / cottager in Leszna Dolna No. 40 [1]

Matka / Mother: Maria Buzek ("Busek") [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec, Leszna Dolna 1855-1885, Leszna Dolna, s. 5.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza