środa, 20 maja 2020

Paweł Bobek (1883-1945)


PAWEŁ BOBEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 25.09.1883 Końska [1][2][3]

Ojciec / Father: Jan Bobek [2][3]

Matka / Mother: Katarzyna Kajzar (1862-1938), córka Jana / daugher of Jan [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1945 [2][3]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel, polityk / teacher, politician [2]

Data ślubu / Date of marriage: 26.08.1908 [3]

Żona / Wife: Aniela Glajcar [3][4]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 12, s. 307-308.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 1, Cieszyn 1993, 38-39.

[3] Paweł Bobek, Wspomnienia i zapiski, wyd. Franciszek Serafin, Warszawa 1974, 73.

[4] Paweł Bobek, baza Parlamentarzyści, Biblioteka Sejmowa [dostęp / access 21.05.2020]

Dodatkowe informacje / Additional information

W metryce chrztu błędne imię ojca (Jerzy). / Wrong father's name in the Birth Register (Jerzy). [1]

Zdjęcie / Photo

Narodowe Archwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/6/126.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza