środa, 14 października 2020

Józef Biedrawa (1825-1883)

JÓZEF BIEDRAWA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 13.03.1825 Wędrynia [1]

Ojciec / Father: Michał Biedrawa (*1784) [1][5]

Matka / Mother: Anna Kroczek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 6.12.1883 Trzyniec [2][4]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2][5]

Zawód / Occupation: chałupnik w Wędryni nr 23 [5][6], później rolnik w Trzyńcu [4] / cottager in Wędrynia No. 23 [5][6], later farmer in Trzyniec [4]

Data ślubu / Date of marriage: 27.08.1850 [3]

Żona / Wife: Maria Kozieł, córka Pawła / daughter of Paweł [3]

Dzieci / Children

  1. Anna Biedrawa (1852-1856)
  2. Zuzanna Biedrawa (1855-1928) 
  3. Paweł Biedrawa 
  4. Jan Biedrawa (1863-1912)
  5. Józef Biedrawa (1878-1944)

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. Ja IX 24, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Wędryni - Wędrynia 1817-1890, s. 41.

[2] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 4, k. 221.

[3] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. ET II 8, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1844-1858, k. 24v.

[4] "Nowy Czas", nr 50 z 15 XII 1883, s. 396.

[5] Vlastimil Ciesar, 120 let evangelického kostela v Třinci, Týdeník Třinecký hutník 71, 2019, 27 (3.07.2019), s. 9.

[6] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. ET II 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1844-1855, k. 93.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza