wtorek, 28 lipca 2020

Franciszek Florian Barteczek (1891-1983)

FRANCISZEK FLORIAN BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 3.05.1891 Dziećmorowice [1][2]

Ojciec / Father: Franciszek Barteczek (*1863), chałupnik w Dziećmorowicach nr 30 / cottager in Dziećmorowice No. 30 [1]

Matka / Mother: Maria Lankocz [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 14.01.1983 Jasienica [2]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel / teacher [2]

Dodatkowe informacje / Additional information

Jeden z przywódców przewrotu w Cieszynie w 1918. / One of leaders of the coup in Cieszyn in 1918. [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1869-1896, k. 217.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 2, Cieszyn 1995, s. 19.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza