piątek, 27 lutego 2015

Wania - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Waniów:

Adam Wania, syn Mikołaja, 21 I 1717 r. (wg metryki katolickiej) albo 31 I 1717 r. (wg metryki luterańskiej) poślubił Zuzannę Folwarczną (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 85; PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 43). Dzieci z tego małżeństwa:
a) Anna (chrzest 13 II 1718) (PMMC, Metryki chrztów, t. 9, s. 236),
b) Jan,
c) Zuzanna (chrzest 7 V 1720) (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 64),
d) Ewa (chrzest 20 VI 1722) (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 114).

5 V 1743 r. Anna, córka +Jakuba Wanii z Ligoty Alodialnej, poślubiła Jana Boszczyka, kawalera z Kocobędza; oboje byli luteranami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 414).

Jan Wania ("Jonek Wania"), siedlak w Ligocie Alodialnej, wymieniony w urbarzu 1757 r. (Zemský Archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, inv. č. 908, sign. 6/7).

Jan Wania z Ligoty Alodialnej, żona Maria, córka Ewa (chrzest 6 VII 1759) (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 731).

Zuzanna Wania, zm. 1 I 1760, wdowa po Adamie z Ligoty, zm. w Kocobędzu, ur. Ligota, ok. 90 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783, k. 71).

Jan Wania, wdowiec, w 1766 r. poślubił Helenę Kiszównę, córkę Jerzego, „źle wychowaną” ze Śmiłowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 347).

28 X 1779 Zuzanna Wania, córka Andrzeja, luteranka z Kocobędza, poślubiła Jana Gawlasa, chałupnika w Kocobędzu nr 28 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 14, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1784-1827).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz