poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Kożdoń - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Adam Kożdoń (*1754)
  2. Adam Kożdoń (*1844)
  3. Anna Kożdoń (*1717)
  4. Anna Kożdoń (*1849) 
  5. Anna Magdalena Kożdoń (*1883) 
  6. Ewa Kożdoń (*1740)
  7. Gizela Rozalia Kożdoń (*1882)
  8. Jan Kożdoń (*1849)
  9. Jerzy Kożdoń (1861-1879) 
  10. Józef Antoni Kożdoń (1876-1877) 
Materiały do genealogii rodziny Kożdoniów:

W 1658 r. Adam Kożdoń, zięć Lazara, kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 111v).

24 IX 1680 Piotr Kożdoń, kawaler, poślubił Zofię Fojcik, pannę; oboje z Dzięgielowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

28 VII 1745 r. Adam Kożdoń, luteranin, syn Jerzego, poślubił Marię "Badzin", córkę Jerzego, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 42).

10 XI 1748 r. Anna Kożdoń, katoliczka z Lesznej Górnej, córka Jerzego, poślubiła Jerzego Pindura, katolika z Lesznej Dolnej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 47).

2 XI 1750 r. Jerzy Kożdoń, wdowiec, katolik z Lesznej, poślubił Marię, wdowę po Janie Gryczu, katoliczkę z Lesznej; jednym ze świadków był Henryk "Pollivius", nauczyciel (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 50).

17 XI 1750 r. Maria Kożdoń, katoliczka, córka Adama, luteranina, i Ewy, katoliczki, z Lesznej, poślubiła Jerzego Kohuta, katolika z Lesznej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 51).

2 XI 1751 r. Jerzy Kożdoń, wdowiec, luteranin z Lesznej Górnej, poślubił służącą (w metryce brak jej imienia) córkę Adama Jasia, luterankę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 53).

24 X 1752 r. w Cieszynie Jan Kożdoń z Lesznej Górnej, syn Andrzeja luteranina, poślubił Ewę, córkę Jana Ostruszki (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 55).

Anna Kożdoń, 60 lat, "źle wychowana", żona Jerzego Kożdonia, Leszna Górna, zm. 22 IX 1764 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 100).

Maria Kożdoń, 2 lata, córka Jana i Zuzanny, Leszna Górna, zm. 1 X 1764 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 100).

Jan Kożdoń, syn Adama, Leszna Górna, zm. 26 III 1766 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 102).

Anna Kożdoń, 1 rok, córka Andrzeja, Leszna Górna, zm. 20 VI 1766 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 103).

Ewa Kożdoń, żona Andrzeja Kożdonia, katoliczka, Leszna Górna, zm. 10 XI 1766 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 104).

Jan Kożdoń, 69 lat, Leszna Górna, katolik, zm. 29 XII 1766 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 104).

Jerzy Kożdoń, 68 lat, katolik, Leszna Górna, zm. 13 IV 1767 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 104).

Jerzy Kożdoń, 80 lat, luteranin, Leszna Górna, zm. 15 XII 1767 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 106).

7 II 1777 r. Zuzanna Kożdoń, służąca, córka Jerzego i Marii z domu Łamacz, córka komornika w Lesznej Dolnej nr 14, poślubiła Michała Pindura, syna siedlaka; oboje katolicy (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 105).

14 XI 1779 r. (Leszna Górna nr 57) Baltazar Ostruszka, luteranin, poślubił Marię, córkę +Jerzego Kożdonia i Anny z domu Pindur, "źle wychowaną"; oboje zobowiązali się wychować dzieci w wierze katolickiej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 107).

27 XI 1781 r. Adam Kożdoń, parobek, syn komornika, katolik, syn Pawła i Anny, zamieszkały pod numerem 4, poślubił Ewę, córkę Jana Pustówki i Jadwigi, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 201).

22 X 1782 r. Jan Kożdoń, syn Jana i Anny z domu Gajdzica, syn młynarza z Dzięgielowa, poślubił Annę Kozieł, córkę Adama, siedlaka w Lesznej Górnej nr 3 (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 202).

26 XI 1782 r. Jan Kożdoń, zamieszkały Leszna Górna nr 15, syn Jana i Ewy z domu Ostruszka, luteranin, poślubił Marię Kozieł, córkę +Jana chałpnika, apostatkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 203).

W 1782 r. Adam Kożdoń, syn Jana i Zuzanny, poślubił Marię Gryger z Ligoty (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 203).

Jan Kożdoń, luteranin, komornik, 35 lat, zm. 12 III 1809 w Krasnej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jerzy Kożdoń I (Georg Kostoin 1mo), ur. "Woikowitz" (możliwe, że to zepsuta forma i chodzi o Kojkowice), 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 42).

Jerzy Kożdoń II (Georg Kosdoin 2do), ur. Kostkowice, 23 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 43).

Adam Kożdoń (Kosdoin), ur. Goleszów, 24 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 214).

Adam Kożdoń (Kosdon), ur. Dzięgielów, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 44).

Adam Kożdoń (Kosdoin), ur. 1803 Goleszów, katolik, od 1 IV 1828 roku służył w 57. Pułku Piechoty, 1831 roku awansowany na kaprala (Corporal) (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt I, s. 162).

Jerzy Kożdoń w 1849 r. poślubił Katarzynę Kozieł (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Indeks ślubów, 1849 nr 14).

Adam Kożdoń w 1853 r. poślubił Katarzynę Górniak (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Indeks ślubów, 1853 nr 9).

Jan Kożdoń, komornik, 64 lata, Cisownica nr 7, zm. 5 III 1890 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Kożdoń, ur. 25 III 1866 Leszna Górna, zamieszkały w Cisownicy Małej nr 11 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 11).

Anna Kożdoń, lat 56, posiadaczka gospody w Lesznej Górnej, zm. 1906 ("Dziennik Cieszyński" 1906 nr 58).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza