piątek, 13 listopada 2020

Franciszka Karolina Maria Bayer (*1854)

FRANCISZKA KAROLINA MARIA BAYER

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 28.09.1854 Frysztat [1]

Ojciec / Father: Józef Bayer, aptekarz ("Apotheker") / apothecary [1]

Matka / Mother: Franciszka Somer [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F IV 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej we Frysztacie 1837-1859, k. 90v.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza