sobota, 10 października 2020

Wiktor Paweł Władysław Niemczyk (1898-1980)

WIKTOR PAWEŁ WŁADYSŁAW NIEMCZYK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 20.11.1898 Bystrzyca [1][2]

Ojciec / Father: Jan Niemczyk (*1848), nauczyciel / teacher [1][2]

Matka / Mother: Anna Kaleta, córka Pawła, ur. w Bystrzycy / daughter of Paweł, born in Bystrzyca [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 18.11.1980 Warszawa [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Zawód / Occupation: pastor, biblista / pastor, biblical scholar [2]

Data ślubu / Date of marriage: 26.11.1924 [3]

Żona / Wife: Anna Heczko, córka Pawła [3]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 18, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1896-1900, k. 57.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 1, Cieszyn 1993, 203-204.

[3] "Poseł Ewangelicki" 1924 nr 49, s. 4.

Zdjęcie / Photo

Wikimedia Commons.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza