czwartek, 16 kwietnia 2015

Damek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Anna Damek (*1772)
Materiały do genealogii rodziny Damków:

Jan Damek, żona Zuzanna, katolicy w Sibicy, córka Maria chrzest 28 VIII 1766 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1066).

Józef Damek, ur. Domasłowice, 22 lata i 3 miesiące, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Schirmer, nr 82).

(Damkowie z Ogrodzonej)

Bernard Damek, ur. 1802 Ogrodzona, 29 X 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 2. Pułku Dragonów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt X, s. 52).

(Damkowie z Trzanowic)

Jan Damek, chałupnik w Trzanowicach Górnych nr 40, żona Ewa z domu Buczek, syn Paweł ur. 4 V 1815 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza