wtorek, 14 kwietnia 2015

Łysek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Maria Łysek (*1736)
Materiały do genealogii rodziny Łysków:

Paweł Łysek (Lissek), ur. Piosek (Biosek), 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 230).

29 I 1861 Adam Łysek, 21 lat, syn Adama zagrodnika w Piosku, poślubił Marię Martinek, córkę +Jerzego Martinka, 28 lat z Piosku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

12 X 1862 Paweł Łysek, 23 lata, ur. Piosek nr 33, syn Jana chałupnika i Ewy z domu Ondrusz, zamieszkał Wędrynia, poślubił Marię córkę Jana Pawlusa zagrodnika w Bukowcu, 21 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

13 VIII 1918 w Cieszynie Paweł Łysek, ur. 22 I 1891 Mosty k/Jabłonkowa, poślubił Alojzję Wieczorek, ur. 18 IX 1891 Brenna (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 563).

(Łyskowie z Bukowca)

Ewa Łysek, wymownica, Bukowiec nr 4, zm. 24 III 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Jan Łysek, zagrodnik, Bukowiec nr 5, zm. 29 III 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75).

(Łyskowie z Jaworzynki)

Paweł Łysek, 65 lat, ewangelik, rolnik w Jaworzynce nr 30, zm. 10 XI 1929 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 145).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza