poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Samiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Samców:

Samiec, cieśla z Gródku, kierował budową kościoła ewangelickiego w Bystrzycy (1782), "rzemieślnik bardzo zręczny, lecz nie odznaczający się trzeźwością" (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 13).

Jan Samiec (Sametz), ur. Istebna, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 117).

Jan Samiec (Sametz), ur. Nawsie, 42 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 19).

28 II 1859 Adam Samiec, zagrodnik w Nawsiu nr 3, 23 lata, poślubił Ewę, córkę Jana Mitrengi, 23 lata, z Nawsia (ślub za dyspensą) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

2 X 1860 Paweł Samiec, syn Jerzego zagrodnika w Nawsiu nr 11 i Ewy z domu Sikora, 25 lat, poślubił Ewę z domu Sikora, córkę +Pawła, chałupnika w Koszarzyskach, 17 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Anna Samiec, wdowa po Jerzym, chałupniku w Koszarzyskach nr 32, ur. 1803, zm. 5 IV 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

15 VII 1883 Andrzej Samiec, ur. 23 VI 1861 Bystrzyca, chałupnik w Bystrzycy nr 136, syn Pawła i Ewy z domu Cieslar, poślubił Annę, córkę Jana Tomiczka, wdowę po Jerzym Konerli, chałupniku w Bystrzycy nr 89 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

10 II 1884 Jerzy Samiec, ur. 1861, zagrodnik w Bystrzycy nr 236, syn Jerzego i Zuzanny z domu Kowala, poślubił Ewę Raszkę z Nydku nr 26, córkę Jerzego, zagrodnika, i Zuzanny z domu Walczysko, ur. 23 IV 1859 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

24 II 1884 Jan Samiec, chałupnik w Bystrzycy nr 10, ur. 1857, syn Jana i Anny z domu Wałach, poślubił Zuzannę Śliwkę z Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

16 XI 1884 Andrzej Samiec, robotnik w Łyżbicach, ur. 1861 Bystrzyca, syn Adama i Marii z domu Cienciała, poślubił Annę Szurman z Wędryni, córkę Pawła, komornika (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Samiec z domu Nikodem, wdowa po Jerzym wymowniku, ur. 1823 Koszarzyska, zm. 8 I 1890 Bystrzyca nr 110 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz