poniedziałek, 14 września 2020

Helena Zuzanna Stonawska (1875-1964)

HELENA ZUZANNA STONAWSKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 18.08.1875 Dzięgielów [1]

Ojciec / Father: Jerzy Stonawski, dzierżawca dóbr w Dzięgielowie, ur. w Wędryni / landlord in Dzięgielów, born in Wędrynia [1]

Matka / Mother: Zuzanna Cichy, córka Jana, ur. w Jaworzu / daughter of Jan, born in Jaworze [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1964 Wiedeń / Vienna [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 10, s. 238.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza