poniedziałek, 7 września 2020

Józef Wilczek (*1885)

JÓZEF WILCZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 18.01.1885 Dziećmorowice [1][2]

Ojciec / Father: Franciszek Wilczek [1][2]

Matka / Mother: Magdalena Szymura [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: after 1953 / po 1953 [3]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: lekarz, psychiatra / doctor, psychiatrist [3]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1869-1896, Dziećmorowice, k. 145.

[2] Andrzej Kazimierz Banach: Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18. Kraków 1997, s. 326.

[3] Benedykt Pospiszyl, 100 lat odzyskania niepodległości Polski. Śląskie życiorysy - dr Józef Wilczek. "Systemy wspomangania w inżynierii produkcji. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia" 7: 2018, 1, s. 519-524.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza