niedziela, 11 października 2020

Jan Lasota (*1874)

JAN LASOTA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 6.03.1874 Żuków Dolny [1]

Ojciec / Father: Paweł Lasota (*1837), chałupnik w Żukowie Dolnym nr 41 / cottager in Żuków Dolny No. 41 [1]

Matka / Mother: Ewa Fołda, córka Adama, ur. w Kotach / daughter of Adam, born in Koty [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 10, s. 136.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza