środa, 14 października 2020

Jan Mamica (1851-1922)

JAN MAMICA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 10.12.1851 Wędrynia [1]

Ojciec / Father: Jan Mamica, siedlak w Wędryni nr 65 / farmer in Wędrynia No. 65 [1]

Matka / Mother: Maria Rakowska [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 6.07.1922 Trzyniec [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Zawód / Occupatino: zagrodnik w Trzyńcu nr 4 / farmer with a small farm in Trzyniec No. 4 [3]

Data ślubu / Date of marriage: 15.11.1875 [2]

Żona / Wife: Zuzanna Biedrawa (1855-1928) [2] 

Dzieci / Children

  1. Anna Mamica (*1877)

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. ET II 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1844-1855, k. 93.

[2] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 4, s. 194 (stara paginacja / old pagination: 73).

[3] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 11, s. 185-186 (stara paginacja / old pagination 93).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza