niedziela, 11 października 2020

Maria Stonawska (*1874)

MARIA STONAWSKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 29.03.1874 Niebory [1]

Ojciec / Father: Jerzy Stonawski, chałupnik w Nieborach nr 14, ur. w Oldrzychowicach / cottager in Niebory No. 14, born in Oldrzychowice [1]

Matka / Mother: Zuzanna Sikora [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 10, s. 342 (stara paginacja / old pagination: 139).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza