niedziela, 11 października 2020

Teofil Adam Cholewa (*1876)

TEOFIL ADAM CHOLEWA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 15.04.1876 Grodziszcz [1]

Ojciec / Father: Adam Cholewa, nauczyciel, ur. w Ustroniu / teacher, born in Ustroń [1]

Matka / Mother: Maria Pilch, córka Jana, ur. w Wiśle / daughter of Jan, born in Wisła [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 10, s. 490 (stara paginacja / old pagination: 286).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza