poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Cholewa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cholewów:

Paweł Cholewa (Chollewa), ur. Ustroń, 20 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 144).

Maria Cholewa, 80 lat, wdowa po Janie Cholewie, wymowniku, zm. 7 XII 1892 w Ustroniu (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Cholewa, ur. Ustroń, nauczyciel w Mistrzowicach, żona Anna z domu Sładeczek, syn Stanisław Adam ur. 30 VIII 1879 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11).

(Cholewowie z Brennej)


X 1877 Franciszek Cholewa z Brennej poślubił Annę, wdowę po Jerzym Liszce, córkę Adama Sikory, ur. 31 V 1853 Kozakowice Dolne (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 76).

Jerzy Cholewa, półzagrodnik w Brennej nr 180, 60 lat, zm. 5 IV 1893 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

11 IX 1894 Jan Cholewa z Brennej nr 180 poślubił Marię, córkę Józefa Hellera, zagrodnika, i Ewy z domu Greń, Brenna nr 183, ur. 9 IX 1872 Brenna (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

(Cholewowie z Lipowca)

Maria, żona chałupnika Józefa Cholewy, Lipowiec nr 11, 34 lata, zm. 8 IV 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923). 

(Cholewowie z Ustronia)

Paweł Cholewa, chałupnik w Ustroniu, zm. 10 II 1890 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Anna, wdowa po Jerzym Cholewie, wymowniku, 66 lat, zm. 17 IX 1896 w Ustroniu (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz