sobota, 8 lutego 2020

Dębowiec - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Baumgarten

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

Południowa część / Southern part

2a) 1782-1865: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

3a) od 1866 / from 1866: Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie

Północna część / Northern part

2b) od 1782 / from 1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1791-1883: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/273.

2) 1834-1880: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, , sygn. 1942/274.

3) 1816-1879: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/275.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1900: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 1005.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Kubicius Stanisław, Ewangelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu, Dębowiec 2012.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza