sobota, 8 lutego 2020

Górki Małe - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Klein Gurek, Klein Gureck

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) do 1790 / until 1790: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu

2) 1790-1870: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu

3) od 1870 / from 1870: Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1783: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) od 1783 / from 1783: Parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1645-1784: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2362 - księga gruntowa Brennej i Górek Małych.

2) 1840-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/16, Urkundenbuch der Caal. Gemeinde Klein Gurek.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1900: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 1009.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Panic Idzi, Dzieje Górek Wielkich i Małych, Cieszyn [2005].

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza