sobota, 8 lutego 2020

Puńców - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Puncov, German: Puntzau, Punzau

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Puńcowie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1619-1671: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2339, Weisen Register der gemien z Puntza.

2) 1680-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2370, Gruntt Register der gemien zu Puntzen und Koykowitz.

3) 1736-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/44, Altes Grundbuch von Punzau. Tom I.

4) 1807-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/45 [Księga gruntowa gminy Puńców] Tom II.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, Metryka obywatelów gminy Puńców.

2) 1885: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, Metryka obywatelów gminy Puńców.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Nasz Puńców wczoraj i dziś, ed. Grażyna Pawlita, Tomasz Targowski, Puńców 2011.

2) Parafia w Puńcowie od zarania do czasów współczesnych, ed. Idzi Panic, Katarzyna Zbylut-Jadczyk, Puńców 2018.

3) Popiołek Franciszek, Gmina Puńców w Cieszyńskiem przed 160 laty, „Zaranie Śląskie” 1930, 1, s. 16-18.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz