poniedziałek, 3 września 2012

Księgi metrykalne (2): Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Końskiej

PARAFIA
Parafia w Końskiej (obecnie dzielnica Trzyńca na Zaolziu) istniała już w średniowieczu. W czasie reformacji kościół dostał się w ręce protestantów. W 1654 roku został im odebrany i przekazany katolikom. Jednak Końska samodzielną parafią stała się dopiero w 1785 roku.

Parafia przetrwała do lat 60. XX w. W 1964 roku kościół pw. Wszystkich Świętych został wykupiony przez Hutę Trzyniecką, a pięć lat później wyburzony.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Była to niewielka parafia. Oprócz samej Końskiej (informacji o jej mieszkańcach sprzed 1785 roku należy szukać w księgach metrykalnych parafii w Trzycieżu) należał do niej niewielki fragment Trzyńca. Według spisu z 1910 roku były to realności nr 126, 128 i 130.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi chrztów, ślubów i zgonów prowadzono od 1785 roku. Starsze metryki są przechowywane w Archiwum Krajowym w Opawie. Zostały zdigitalizowane i opublikowane w internecie. Są to księgi chrztów z lat 1785-1896, ślubów z lat 1785-1869, zgonów 1785-1891 oraz indeksy do wszystkich rodzajów ksiąg z lat 1785-1839.

Młodsze metryki, zgodnie z czeskim ustawodawstwem, są przechowywane w Urzędach Stanu Cywilnego (Matriční úřad). Właściwy dla Końskiej jest Urząd Stanu Cywilnego w Trzyńcu.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Jaworski Kazimierz, Kościół Wszystkich Świętych w Końskiej, "Kalendarz Cieszyński 2001", Cieszyn 2000, s. 147-150.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932, s. 157-159.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz