sobota, 8 września 2012

Księgi metrykalne (7): Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Cierlicku

PARAFIA
Jest to parafia, której historia sięga średniowiecza. Później kościół w Cierlicku znalazł się w rękach protestantów, od 1654 roku ponownie w rękach katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Cierlicko, Grodziszcz (Grodziszcze), Kocobędz, Koty (Żuków Górny), Mistrzowice i Stanisłowice.

Dla okresu sprzed 1784 roku znajdują się tam także zapisy dotyczące mieszkańców Ligoty Alodialnej i Żukowa Gónego (miejscowości te należały jednak do parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie)

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne chrztów z lat 1679-1877, ślubów z lat 1679-1879 i zgonów z lat 1682-1851 znajdują się w Archiwum Krajowym w Opawie. Zostały zdigitalizowane i są dostępne w internecie.

Oprócz tego zachowały się tam indeksy chrztów z lat 1784-1843, ślubów z lat 1679-1949 i zgonów z lat 1784-1949, również dostępne w internecie.

Młodsze księgi znajdują się w Urzędzie Gminy w Cierlicku (Obecní úřad Těrlicko).

Do połowy XIX wieku w księgach odnotowywano również fakty, dotyczące nie-katolików.

Fragmenty ksiąg metrykalnych z lat 1679-1766, jednak tylko, gdzie pojawia się szlachta, wydał czeski historyk Jiří Stibor (Jiří Stibor, Šlechta v matrikách Těrlicka z let 1679-1766, "Archiwa i archiwalia górnośląskie", t. 1, Katowice 2008, s. 11-66).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932, s. 45-55.
2. Zawisza Oskar, Ogólna historya Cierlicka, rękopis w Książnicy Cieszyńskiej (dostępny również w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza