poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Konderla - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Konderlów:

6 VI 1758 r. Franciszek Konderla, katolik w Cieszynie, poślubił Zuzannę "Byok" (Bujok?), córkę Jana, katoliczkę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 170).

Maciej Konderla, żona Maria, luteranie w Hażlachu, syn Jerzy chrzest 2 IV 1760, syn Paweł chrzest 21 X 1762 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Konderla, żona Ewa, katolicy w Hażlachu, syn Jakub chrzest 10 X 1766 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

21 IX 1807 Wawrzyniec Konderla, syn +Jakuba, chałupnika w Ochabach, poślubił Marię, wdowę po Jerzym Gorylu, siedlaku w Zamarskach, lat 37 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Zamarski, s. 18).

Jerzy Konderla, ur. Bystrzyca, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 178).

5 IX 1876 Józef Konderla z Łąki(?) (Lonkau) poślubił Teresę córkę Bernarda Klimszy z Olbrachcic (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Jan Konderla, ślub 1892 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1892 nr 16-17).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz