poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Kożdoń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kożdoniów:

W 1658 r. Adam Kożdoń, zięć Lazara, kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 111v).

24 IX 1680 Piotr Kożdoń, kawaler, poślubił Zofię Fojcik, pannę; oboje z Dzięgielowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

28 VII 1745 r. Adam Kożdoń, luteranin, syn Jerzego, poślubił Marię "Badzin", córkę Jerzego, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 42).

10 XI 1748 r. Anna Kożdoń, katoliczka z Lesznej Górnej, córka Jerzego, poślubiła Jerzego Pindura, katolika z Lesznej Dolnej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 47).

2 XI 1750 r. Jerzy Kożdoń, wdowiec, katolik z Lesznej, poślubił Marię, wdowę po Janie Gryczu, katoliczkę z Lesznej; jednym ze świadków był Henryk "Pollivius", nauczyciel (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 50).

17 XI 1750 r. Maria Kożdoń, katoliczka, córka Adama, luteranina, i Ewy, katoliczki, z Lesznej, poślubiła Jerzego Kohuta, katolika z Lesznej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 51).

2 XI 1751 r. Jerzy Kożdoń, wdowiec, luteranin z Lesznej Górnej, poślubił służącą (w metryce brak jej imienia) córkę Adama Jasia, luterankę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 53).

24 X 1752 r. w Cieszynie Jan Kożdoń z Lesznej Górnej, syn Andrzeja luteranina, poślubił Ewę, córkę Jana Ostruszki (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 55).

7 II 1777 r. Zuzanna Kożdoń, służąca, córka Jerzego i Marii z domu Łamacz, córka komornika w Lesznej Dolnej nr 14, poślubiła Michała Pindura, syna siedlaka; oboje katolicy (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 105).

14 XI 1779 r. (Leszna Górna nr 57) Baltazar Ostruszka, luteranin, poślubił Marię, córkę +Jerzego Kożdonia i Anny z domu Pindur, "źle wychowaną"; oboje zobowiązali się wychować dzieci w wierze katolickiej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 107).

27 XI 1781 r. Adam Kożdoń, parobek, syn komornika, katolik, syn Pawła i Anny, zamieszkały pod numerem 4, poślubił Ewę, córkę Jana Pustówki i Jadwigi, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 201).

22 X 1782 r. Jan Kożdoń, syn Jana i Anny z domu Gajdzica, syn młynarza z Dzięgielowa, poślubił Annę Kozieł, córkę Adama, siedlaka w Lesznej Górnej nr 3 (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 202).

26 XI 1782 r. Jan Kożdoń, zamieszkały Leszna Górna nr 15, syn Jana i Ewy z domu Ostruszka, luteranin, poślubił Marię Kozieł, córkę +Jana chałpnika, apostatkę (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 203).

W 1782 r. Adam Kożdoń, syn Jana i Zuzanny, poślubił Marię Gryger z Ligoty (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 203).

Jan Kożdoń, luteranin, komornik, 35 lat, zm. 12 III 1809 w Krasnej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jerzy Kożdoń I (Georg Kostoin 1mo), ur. "Woikowitz" (możliwe, że to zepsuta forma i chodzi o Kojkowice), 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 42).

Jerzy Kożdoń II (Georg Kosdoin 2do), ur. Kostkowice, 23 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 43).

Adam Kożdoń (Kosdoin), ur. Goleszów, 24 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 214).

Adam Kożdoń (Kosdon), ur. Dzięgielów, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 44).

Adam Kożdoń (Kosdoin), ur. 1803 Goleszów, katolik, od 1 IV 1828 roku służył w 57. Pułku Piechoty, 1831 roku awansowany na kaprala (Corporal) (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt I, s. 162).

Jerzy Kożdoń w 1849 r. poślubił Katarzynę Kozieł (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Indeks ślubów, 1849 nr 14).

Adam Kożdoń w 1853 r. poślubił Katarzynę Górniak (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Indeks ślubów, 1853 nr 9).

Jan Kożdoń, komornik, 64 lata, Cisownica nr 7, zm. 5 III 1890 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Kożdoń, ur. 25 III 1866 Leszna Górna, zamieszkały w Cisownicy Małej nr 11 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 11).

Anna Kożdoń, lat 56, posiadaczka gospody w Lesznej Górnej, zm. 1906 ("Dziennik Cieszyński" 1906 nr 58).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz