niedziela, 9 lutego 2020

Frelichów - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Frelichovec, Frelichov; German: Fröhlichhof

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1788 / 1709-1788: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie
2) od 1788 / from 1788: Parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu

URBARZE / URBARIUM

1) 1755: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2563.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 971.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Kiełkowski Wojciech, Dzieje Frelichowa, Jastrzębie-Zdrój 2013.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza