sobota, 8 lutego 2020

Zamarski - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Zamarsk

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1774-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/60, Zamarsker Grundbuch.

2) 1830-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/61 [Księga gruntowa wsi Zamarski i Rudów].

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1752: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

2) 1837: Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Rękopisy Biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, sygn. 58, „Populations Buch der Gemeinden Zamarsk u. Podrudau vom Jahr 1837“.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Mizia Rudolf, Figna Edward, Zamarski wczoraj i dziś, Hażlach 2013.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza