czwartek, 30 kwietnia 2020

Współfinansowanie (5): Starostwo Powiatowe w Cieszynie (2020)

Serwis "Przodkowie z Cieszyna" za pośrednictwem stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce uzyskał dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Umowa na realizację zadania została podpisana w kwietniu 2020 roku.

(projekt w trakcie realizacji)

Poniżej znajduje się wykaz biogramów, które powstały dzięki współfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Zostały podzielone na biogramy powstałe z dotacji, powstałe w ramach wkładu własnego finansowego i powstałe w ramach wkładu osobowego.

Biogramy (dotacja)
 1. Ewa Boruta (*1844)
 2. Paweł Boruta (*1871)
 3. Zuzanna Boruta (*1861)
 4. Maria Brak (*1826) 
 5. Jan Brańczyk (*1844)
 6. Jan Broda (*1844)  
 7. Anna Chroboczek (*1863)
 8. Paweł Czudek (*1782) 
 9. Paweł Czudek (*1861)
 10. Jan Dawid (1860-1860)
 11. Maria Dawid (*1860)  
 12. Maria Dawid (*1861)
 13. Antoni Duda (1859-1860)  
 14. Joanna Duda (*1861)
 15. Jan Dziadek (*1844) 
 16. Jan Dziadek (*1861)
 17. Jerzy Dziadek (*1861)
 18. Ewa Anna Józefa Farbowska (*1782)
 19. Katarzyna Fryda (*1861)
 20. Jerzy Glajcar (*1844)
 21. Anna Goryl (*1864)
 22. Ewa Maria Goryl (*1864)
 23. Maria Goryl (*1861) 
 24. Maria Goryl (*1863)
 25. Paweł Goryl (1861-1863)
 26. Anna Hadyna (*1782)
 27. Barbara Józefa Teresa Hausner (*1782) 
 28. Andrzej Heczko (*1844)
 29. Jan Herok (*1859)
 30. Andrzej Hess (*1782)
 31. Franciszek Janota (*1860)
 32. Paweł Janota (*1863) 
 33. Paweł Kałuża (*1859) [2]
 34. Zuzanna Kania (*1861)
 35. Jerzy Kantor (*1861)  
 36. Paweł Kantor (*1860)
 37. Jerzy Klimosz (*1863) 
 38. Maria Klimosz (*1860)
 39. Karol Marcin Klose (*1782)
 40. Franciszek Ksawery Konstanty Kluger von Teschenberg (*1782) 
 41. Maria Kocur (*1782)
 42. Paweł Kotajny (*1844) 
 43. Jerzy Kowala (*1861)
 44. Zuzanna Kozieł (*1860)
 45. Anna Krzywoń (*1871)
 46. Jan Krzywoń (*1861) 
 47. Karol Krzywoń (*1844)
 48. Maria Krzywoń (*1860) 
 49. Paweł Krzywoń (*1844) [1] 
 50. Paweł Krzywoń (*1844) [2]
 51. Paweł Krzywoń (*1861)  
 52. Andrzej Kuchejda (*1782)
 53. Ewa Kuchejda (*1782) 
 54. Anna Lanc (*1844)
 55. Jan Lanc (*1844)
 56. Adam Macura (1848-1912)
 57. Stanisław Jan Macura (1888-1972)
 58. Jan Matter (*1766) 
 59. Jan Matula (*1844)
 60. Maria Matula (1861-1890)
 61. Ewa Mazur (*1844) 
 62. Jan Mazur (*1832)  
 63. Maria Mazur (*1782)
 64. Józefa Ewa Minkowska (*1782) 
 65. Paweł Ofiok (*1844)
 66. Andrzej Pieczonka (*1782)
 67. Antoni Pieczonka (1859-1859)
 68. Jan Pindur (*1860) 
 69. Zuzanna Poloczek (*1782)
 70. Franciszek Popiołek (*1852)
 71. Jan Prutek (*1863)
 72. Zuzanna Prutek (*1861)
 73. Paweł Przywara (1861-1937) 
 74. Paweł Przywara (*1861)
 75. Ewa Pszczółka (*1844)
 76. Jerzy Pszczółka (*1866)
 77. Anna Józefa Maria Salice (*1771)
 78. Józef Maciej Ernest Salice (*1769)
 79. Maria Barbara Elżbieta Salice (*1782)
 80. Jan Siedlok (*1863)
 81. Jerzy Skudrzyk (*1860) 
 82. Paweł Smelik (*1861)  
 83. Ignacy Stanisław Smolana (*1782)
 84. Maria Solowska (*1782) 
 85. Anna Szlachta (*1859)
 86. Maria Szlachta (*1862) 
 87. Jerzy Szuścik (1883-1893)
 88. Maria Szymańska (1860-1860)
 89. Julia Anna Śliwka (*1861) 
 90. Matylda Paulina Śmiłowska (*1844)  
 91. Zuzanna Świder (*1844)
 92. Maria Turoń (*1844)  
 93. Maria Józefa Widenka (*1844)
 94. Maria Wigłasz (1861-1933) 
 95. Zuzanna Witek (*1861)
 96. Jan Wojnar (*1844)
 97. Paweł Wojnar (*1844)
 98. Wincenty Karol Zwilling (*1777) 
 99. Jan Żebrok (*1860)
 100. Paweł Żebrok (1861-1861) 
Biogramy (wkład własny finansowy)
 1. Jan Bażanowski (*1844)
 2. Jerzy Boruta (*1861)
 3. Andrzej Boszczyk (*1844)
 4. Katarzyna Boszczyk (*1844)
 5. Maria Broda (*1861)  
 6. Maria Fober (*1783)
 7. Jan Gajdzica (*1844)
 8. Anna Gaś (*1783)
 9. Paweł Gaś (*1859) [2]
 10. Paweł Gazda (1861-1861) 
 11. Jerzy Jedzok (*1844)
 12. Anna Kabiesz (*1783)
 13. Andrzej Kajzar (*1844) 
 14. Ewa Kajzar (*1844)
 15. Jerzy Kałuża (*1783)
 16. Anna Kania (*1783)
 17. Zuzanna Klimosz (*1859) 
 18. Maria Kłoda (*1844)
 19. Zuzanna Kłoda (*1861)
 20. Jerzy Kotajny (*1844) 
 21. Dorota Karolina Kotula (*1783)
 22. Jerzy Kożdoń (1861-1879)
 23. Paweł Kubisz (1861-1861)
 24. Anna Lojza (*1845)
 25. Jan Lojza (1861-1905)
 26. Anna Macura (*1844) [1]  
 27. Anna Macura (*1844) [2]
 28. Jan Matloch (*1844)
 29. Zuzanna Matloch (*1844)  
 30. Adam Myrdacz (*1844)
 31. Zuzanna Ofiok (*1844) 
 32. Ewa Olszar (*1875)  
 33. Paweł Piwko (*1859)
 34. Zuzanna Polok (*1783)
 35. Franciszek Kasper Popek (*1783) 
 36. Ewa Sadowska (*1844)
 37. Jan Smelik (*1844)
 38. Józefa Agata Toscana (*1783)
 39. Jerzy Twardzik (*1844) 
Biogramy (wkład własny osobowy)
 1. Rudolf Bardoń (1880-1880)
 2. Adam Boszczyk (*1848) 
 3. Anna Brudny (*1828)
 4. Jan Brudny (*1833)
 5. Maria Brudny (*1844)
 6. Anna Chmiel (*1692)
 7. Józef Czudek (*1883)
 8. Anna Dziadek (*1828) 
 9. Anna Gaś (*1692)
 10. Paweł Glajcar (*1879)
 11. Paweł Goryczka (*1843)
 12. Anna Grycz (*1882)
 13. Jan Grycz (*1887)
 14. Maria Grycz (*1885) 
 15. Paweł Grycz (1880-1941)
 16. Paweł Janota (*1826)
 17. Paweł Kajzar (1809-1865)
 18. Wiktor Maurycy Józef Kajzar (*1844) 
 19. Maria Kałuża (*1825)
 20. Paweł Kałuża (*1830)
 21. Franciszek Kantor (*1860) [1] 
 22. Franciszek Kantor (*1860) [2]
 23. Maria Koterla (*1825) 
 24. Adam Kożdoń (*1844)
 25. Ewa Krząszcz (*1776)
 26. Maria Krząszcz (*1780)
 27. Zuzanna Krząszcz (*1775)
 28. Zuzanna Kuchejda (*1860)
 29. Paweł Liberda (*1884)
 30. Andrzej Lipka (*1882)  
 31. Maria Lipka (*1886)
 32. Anna Łomozik (*1844) 
 33. Helena Bronisława Macura (*1880) 
 34. Jerzy Bronisław Macura (*1880)
 35. Józef Malina (*1844)
 36. Helena Matloch (*1888)  
 37. Anna Matula (*1844)
 38. Anna Miech (*1859) 
 39. Zuzanna Mizia (*1879)
 40. Maria Motyka (*1845)
 41. Maria Niedoba (*1879)  
 42. Maria Oczadły (*1844)
 43. Jan Postrzednik (*1835) 
 44. Maria Postrzednik (*1828)
 45. Paweł Postrzednik (*1824)
 46. Andrzej Prutek (*1718)
 47. Anna Prutek (*1692)
 48. Józef Skałka (*1859)
 49. Andrzej Socholik (*1860)  
 50. Jan Socholik (*1863)
 51. Ewa Stonawska (*1888) 
 52. Anna Szczypka (*1827)
 53. Ewa Szczypka (*1842)
 54. Franciszek Jan Sztwiertnia (*1883) 
 55. Józef Sztwiertnia (*1827)  
 56. Józef Turoń (*1844)
 57. Paweł Turoń (*1844)
 58. Józef Wojtek (*1826)
 59. Anna Zahradnik (*1844) [1]
 60. Maria Żebrok (*1860) 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza