sobota, 4 października 2014

Byrt - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Byrtów:

Jerzy Byrt (Wisła), żona Zofia, dzieci: Jan chrzest 17 IV 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła), Dorota chrzest 24 I 1719 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Józef Byrt (Wisła), żona Jadwiga, luteranie, dzieci: Maria chrzest 24 IX 1720 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła), Ewa chrzest 29 IX 1723 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła), Anna ch. 2 I 1726 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Tomasz Byrt (Wisła), żona Zofia (wg metryki chrztu Pawła: ojciec katolik, matka luteranka), dzieci: Anna ch. 25 I 1720 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła), Paweł ch. 8 X 1725 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła). Prawdopodobnie identyczny z Tomaszem Byrtkiem.

Jan Byrt (Wisła), żona Anna, luteranie, syn Jakub ch. 14 V 1724 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Jan Byrt (Wisła), żona Maria, luteranie, dzieci: Ewa ch. 11 I 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  48), Jerzy ch. 18 IV 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 71), Zuzanna ch. 17 III 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 114), Ewa ch. 10 X 1756 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 147).

Jakub Byrt (Wisła), żona Maria, dzieci: Paweł ch. 6 I 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 48), Jakub ch. 23 V 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 73).

Michał Byrt (Wisła), żona Anna, katolicy, dzieci: Jan ch. 24 VI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 58), Jerzy ch. 3 IV 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 85), Jakub ch. 7 V 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 116), Maria ch. 3 X 1756 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 147).

Szymon Byrt vel Barteczek (1755), Byrt (1756), katolik z Wisły, żona Zuzanna, córka Anna ch. 21 IV 1755 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 129), syn Szymon ch. 27 X 1756 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 148).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz