piątek, 3 października 2014

Sikora - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Sikora (*1677)
 2. Helena Sikora (*1891)
 3. Jakub Sikora (*1750)
 4. Jan Sikora (*1892) 
 5. Jerzy Sikora (*1865)
 6. Karol Sikora (*1891) 
 7. Maria Sikora (*1770)
 8. Maria Sikora (*1849)
 9. Maria Sikora (*1891)
 10. Paweł Sikora (*1736)
 11. Paweł Sikora (*1849)
 12. Paweł Sikora (*1892)
 13. Paweł Józef Sikora (*1877) 
Materiały do genealogii rodziny Sikorów:

Jan Sikora, kawaler z Gułdowów, 17 lipca 1721 r. poślubił Annę, córkę Jerzego Welszara z Puńcowa; oboje luteranie (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 168).

Jadwiga Sikora (Sykorowa), zaopatrzona sakramentami, zmarła 24 I 1735 r., pochowana w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 341).

Jerzy Sikora, wójt Godziszowa, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 119). Być tożsamy poniższym: Jerzy Sikora, wdowiec, 11 X 1722 r. poślubił wdowę Zuzannę Kucharzykową z Godziszowa; oboje luteranie (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy Sikora, żona Zuzanna, luteranie w Godziszowie. Syn: Jerzy chrzest 15 IV 1729 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Godziszów).

Jan Sikora, żona Ewa, luteranie w Godziszowie. W 1738 r. Jan odnotowany jako wójt. Ich dzieci: Zuzanna chrzest 22 IX 1738, Paweł chrzest 2 I 1741, Adam chrzest 9 II 1743, Jerzy chrzest 13 XII 1744 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Godziszów).

Anna, córka Jakuba Sikory, protestanta, i Ewy, katoliczki, ur. Ustroń, chrzest 2 VII 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 74).

Jerzy Sikora, syn Pawła i Anny, luteranin z Nierodzimia 6 XI 1759 r. poślubił Ewę Plintę (PPPS, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Sikora, właściciel gruntu w Kozakowicach Małych (=Kozakowice Dolne) nr 36, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

Andrzej Sikora w 1805 r. kupił grunt w Kozakowicach Dolnych nr 36 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/294, k. 65a).

1 VIII 1813 r. Paweł Sikora, komornik w Goleszowie, lat 41, poślubił Marię, córkę +Jerzego Czapli, chałupnika w Goleszowie, lat 22 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 196).

Jan Sikora, syn +Szymona, protestant, siedlak w Godziszowie, lat 24, 17 XI 1844 poślubił Ewę Staniczek, córkę Jana ,chałupnika w Wilamowicach lat 18 (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Międzyświecia 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 15).

Paweł Sikora, komornik w Mnisztwie, luteranin, lat 63, zm. 12 II 1848 w Mnisztwie na tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Mnisztwo, s. 11).

Andrzej Sikora w 1864 r. został zastępcą członka wydziału gminy Zabłocie k/Strumienia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksamt in Schwarzwasser, sygn. 109).

Paweł Sikora, wymownik, rodem z Godziszowa, 83 lata, zm. 10 XII 1899 w Bładnicach Dolnych nr 21, wg dopisku ożenił się w 1865 r. (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Sikorowie z Bażanowic)

Paweł Sikora, wymownik w Bażanowicach nr 39, 63 lata, zm. 15 XII 1840 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 5).

(Sikorowie z Bąkowa)

Józef Sikora, ur. Bąków, katolik, 28 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - przy okazji podana informacja, że w wojsku jest od 4 II 1809 roku (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 179).

(Sikorowie z Bładnic)

Andrzej Sikora, ur. Bładnica (Blanitz), 34 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr 124).

(Sikorowie z Boconowic)

Adam Sikora, ur. 1802 "Pozonowitz", 29 X 1821 zaczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do Regimentu Dragonów Kronprinza Bawarii (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 176).


(Sikorowie z Brennej)

14 II 1763 Adam Sikora, syn Adama i Zuzanny, luteranin, poślubił Ewę, córkę +Jana Ogrockiego, luterankę z Brennej (PBG, Metryki ślubów).

27 IX 1763 Paweł Sikora, syn +Jerzego i Zuzanny, luteranin z Godziszowa, obecnie w Jasienicy, poślubił Marię, wdowę po Adamie Szygucie z Bierów, córkę Jana Lorka z Jasienicy (PBG, Metryki ślubów).

3 XI 1763 Jan Sikora, syn Adama i Marii z domu Cymorek, luteranin z Górek, poślubił Katarzynę, córkę Jerzego Kłapsi, luterankę z Kisielowa (PBG, Metryki ślubów).

Adam Sikora, żona Ewa, luteranie w Brennej, córka Ewa chrzest 14 XI 1759, syn Michał chrzest 11 VIII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Sikora, żona Ewa, luteranie w Brennej, córka Ewa chrzest 11 IX 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Sikora (Siccora), ur. Brenna, 3 IX 1813 r. odstawiony do Cieszyna do poboru, 10 XI 1813 r. dezerteruje, 12 IV 1815 r. ponownie odstawiony, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - przy okazji zanotowano, że miał 22 lata, był katolikiem i kawalerem (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 84).

Ten sam: Jan Sikora senior, ur. 1794 Brenna, ewangelik, 30 IX 1813 r. wcielony do 56. Pułku Piechoty (data błędna albo źle odczytana albo powyżej źle odczytana), 10 XI 1813 dezercja, 12 IV 1815 ponownie dostarczony, 30 IV 1815 skazany na 7 lat (dodatkowej służby?)  (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 30).

Maria, żona wymownika Jana Sikory, Brenna nr 87, zm. 4 II 1891 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Sikora, zagrodnik w Brennej nr 309, żona Maria z domu Cholewa, syn Jan ur. 2 IX 1882 zm. 6 III 1891 (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 336).

Jerzy Sikora, wdowiec, wymownik, Brenna nr 90, 65 lat, zm. 11 IX 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Sikora, wymownik, Brenna nr 87, ur. 1819, zm. 18 II 1897 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Paweł Sikora, Brenna nr 272, wymownik, 78 lat, zm. 7 I 1902 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Sikorowie z Bukowca)

20 IV 1857 Jan Sikora, wdowiec i chałupnik w Bukowcu, 27 lat, poślubił Marię Byrtus, córkę Jerzego z Bukowca (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

23 II 1862 Paweł Sikora, chałupnik w Bukowcu nr 8, 27 lat, poślubił Zuzannę, córkę +Tomasza Byrtusa, 26 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Sikora, zagrodnik, 24 lata, Bukowiec nr 38, zm. 4 II 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Paweł Sikora, chałupnik, 35 lat, Bukowiec nr 8, zm. 19 IV 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

(Sikorowie z Bystrzycy)

Adam Sikora dzierżawił łąkę w Bystrzycy; w 1750 roku zmuszono go do uiszczania czynszu o 165% większego od pierwotnego (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 193).

(Sikorowie z Dębowca)

Maria Sikora, żona Jerzego, chałupnika w Dębowcu nr 98, katoliczka, 44 lata, zm. 2 VI 1824 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 115).

(Sikorowie z Drogomyśla)

Andrzej Sikora (Sicorra), ur. Drogomyśl, 29(?) lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 142).

(Sikorowie z Górek Wielkich)

Jerzy Sikora, żona Anna, luteranie w Górkach Wielkich, córka Anna chrzest 12 IV 1761, syn Jan chrzest 6 III 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Paweł Sikora, żona Zofia, luteranie w Górkach Wielkich, syn Paweł chrzest 30 I 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

(Sikorowie z Hermanic)

Jan Sikora, żona Dorota, zamieszkali Hermanice, córka Dorota chrzest 24 VII 1707 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Hermanice).

Andrzej Sikora, komornik w Hermanicach nr 10, luteranin, żona Rozalia "Rykala", katoliczka, syn Andrzej chrzest 2 XII 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 26).

(Sikorowie z Istebnej)

Jan Sikora (Siccora), ur. Istebna, 20 VI 1815 powołany do wojska, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - przy okazji podano, że miał 22 lata, był katolikiem i kawalerem (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 166).

Paweł Sikora, ur. Istebna, 21 lat, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 135).

Jan Sikora, 20 lat, ur. Istebna, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 200).

Jerzy Sikora, ur. Istebna, ewangelik, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 61).

(Sikorowie z Jabłonkowa)

Jakub Sikora, ur. Jabłonków, 28 lat i 10 miesięcy, katolik, żonaty, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca FitzPatrik, nr 107).

Jan Sikora, ur. Jabłonków, 29 lat, ewangelik, od 1814 roku w wojsku, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 80).

Jan Sikora, ur. Jabłonków, 26 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 218).

Adam Sikora, ur. Jabłonków, 34 lata i 5 miesięcy, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr 146).

Józef Sikora (1861-1908), lekarz w Jabłonkowie (K. Brożek, Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.), "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", t. 9, 2002, z. 1-2, s. 94).

(Sikorowie z Karpętnej)

Paweł Sikora z Karpętnej. 1752 jego żonę wygnano za odstępstwo od Kościoła katolickiego (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 6).

(Sikorowie z Kojkowic)

Adam Sikora, ur. Kojkowice, ewangelik, 32 lat, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Castiglione, nr 43).

(Sikorowie z Koniakowa)

Jakub Sikora, wymownik w Koniakowie nr 54, 64 lata, zm. 6 VII 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

Anna, żona Jana Sikora, Koniaków nr 29, 54 lata, zm. 10 II 1874 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

(Sikorowie z Kostkowic)

Jan Sikora, ur. 1802 Kostkowice, katolik, od 26 III 1821 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 32).

(Sikorowie z Koszarzysk)

Maria Sikora z domu Kantor, ur. 27 IV 1813 Koszarzyska, wdowa po Janie, wymowniku, zm. 21 III 1890 Koszarzyska nr 14 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Sikora, zagrodnik w Koszarzyskach nr 3, żona Anna z domu Szmek, syn Paweł ur. 1909 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 6).

(Sikorowie z Lipowca)

Jerzy Sikora, zagrodnik w Lipowcu nr 57, żona Maria z domu Cywka, córka Anna ur. 15 II 1883  (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 345).

Maria, żona siedlaka Jerzego Sikory, z domu Cywka, ur. 5 V 1844, córka Pawła i Zuzanny Cywków, rodem z Simoradza, Lipowiec nr 57, zm. 30 IX 1901 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Sikorowie z Łączki)

Jan Sikora, żonaty, ur. 10 XII 1868 Wilamowice, ślub 13 II 1909, zm. 22 VI 1914 Łączka nr 17 (USC w Dębowcu, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza w Ogrodzonej 1887-1945, Łączka, s. 22).

(Sikorowie z Łomnej)

22 II 1829 r. Paweł Sikora, syn Pawła, chałupnika w Łomnej nr 55, poślubił Ewę Heczko, córkę Pawła, zagrodnika w Nawsiu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

9 II 1858 Paweł Sikora, chałupnik w Łomnej Górnej, 24 lata, poślubił Annę, córkę Jana Pyszki z Łomnej Górnej, 21 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

12 X 1858 Paweł Sikora, chałupnik w Łomnej nr 48, syn Pawła chałupnika i Ewy z domu Sikora, 35 lat, poślubił Ewę, córkę Jerzego Sikory chałupnika w Milikowie, 22 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

15 XI 1859 Adam Sikora, 23 lata, syn Adama Sikory chałupnika w Łomnej nr 40, poślubił Katarzynę, córkę +Adama Sikory, zagrodnika w Nawsiu, 18 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

21 X 1862 Jan Sikora, chałupnik w Łomnej Średniej, syn Jana, 28 lat, poślubił Marię, córkę Jakuba Sikory, chałupnika w Łomnej Górnej, 20 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Sikorowie z Nawsia)

Paweł Sikora, wójt Nawsia, zmarły w 1707 roku, w testamencie pozostawił spadkobiercom 7 koni, 43 sztuk bydła, 305 owiec, 17 sztuk trzody chlewnej, 22 sztuk ptactwa domowego, 2 okute wozy, 2 pługi, 3 pary bron, 22 sztuki płótna, 6 sztuk różnego rodzaju kotłów i naczyń miedzianych (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 289).

Jerzy Sikora, ur. Nawsie, w wojsku od 19 I 1814 roku, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - przy okazji podano, że miał 27 lat i 8 miesięcy, był katolikiem i kawalerem (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 91).

Paweł Sikora, ur. Nawsie, 19 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 195).

22 II 1829 r. Jerzy Sikora, syn Pawła z Nawsia, 5 lat, poślubił Marię Pyszko, córkę Pawła, zagrodnika w Milikowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

14 IX 1857 Adam Sikora, zagrodnik w Nawsiu nr 38, 24 lata, syn Adama i Marii z domu Szotkowski, poślubił Marię, córkę Adama Sikory z Łomnej, 17 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Sikorowie z Ochab)

Łukasz Sikora, ur. Ochaby, 28 lat i 9 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca FitzPatrik, nr 67).

(Sikorowie z Oldrzychowic)

Maciej Sikora, żona Maria, córka Anna ur. w Oldrzychowicach, chrzest 27 VIII 1675 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy Sikora, żona Maria, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 25 X 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Sikora, żona Maria z domu Kohut, luteranie w Oldrzychowicach, syn Jerzy chrzest 28 II 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

20 XI 1883 Katarzyna Sikora z Oldrzychowic nr 23, ur. 20 II 1860, córka +Andrzeja zagrodnika i Ewy z domu Sikora, poślubiła Jana Kadłubca, zagrodnika w Oldrzychowicach nr 119 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jadwiga Sikora z domu Kotas, wdowa po Janie wymowniku, ur. 1815 Oldrzychowice, zm. 7 I 1890 Oldrzychowice nr 43 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Sikorowie z Piosku)

Adam Sikora (Szikora), ur. Piosek, 27 lat i 1 miesiąc, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 90).

29 I 1861 Adam Sikora, syn zagrodnika Pawła Sikory z Piosku i Ewy z domu Byrtus, 26 lat, poślubił Annę, córkę +Adama Kurka, wdowę po Jerzy Mitrendze, 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Sikorowie z Trzyńca)

Jan Sikora, ur. Trzyniec, 22 lata i 5 miesięcy, ewangelik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Leib, nr 183).

(Sikorowie z Ustronia)

Jerzy Sikora, żona Ewa, zamieszkali Ustroń, córka Zuzanna chrzest 2 XII 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jan Sikora, żona Ewa, zamieszkali Ustroń, córka Maria chrzest 24 IV 1685, córka Anna chrzest 7 III 1689 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jan Sikora, żona Dorota, zamieszkali Ustroń, syn Adam chrzest 4 I 1692, córka Anna chrzest 12 IV 1693, córka Zuzanna chrzest 12 IV 1700 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

(Sikorowie z Wędryni)

Jakub Sikora, ur. Wędrynia, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 237).

(Sikorowie z Wilamowic k/Skoczowa)

17 VI 1770 Jerzy Sikora "ex Brzegi seu Wilamowitz", kawaler, katolik, syn Pawła i Marii z domu Mańdok, poślubił Zuzannę Danek, katoliczkę z Iskrzyczyna, córkę Michała i Anny (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Sikora, ur. Wilamowice, ewangelik, w wojsku od 28 V 1813 roku, ewangelik, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 62).

Andrzej Sikora, siedlak w Wilamowicach nr 8, żona Anna z domu Zagóra, córka Zuzanna chrzest 11 III 1835 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 46).

22 VIII 1841 Paweł Sikora, komornik, syn Pawła, chałupnika, 33 lata, katolik, poślubił Ewę, córkę Pawła Brudnego, 24 lata, luterankę (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Wilamowice i Międzyświeć 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 14).

Andrzej Sikora (wg metryki chrztu córki Zuzanny: syn Andrzeja), siedlak w Wilamowicach nr 8, wójt (1853), żona Zuzanna córka Jana Oleownika (Olejownika), dzieci: Anna ur. 2 X 1850 zm. 8 IX 1857 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 107); Jan ur. 20 I 1853 zm. 24 VIII 1853 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 133), Maria ur. 17 VIII 1853 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 149v), Andrzej ur. 17 IX 1855 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 170v), Jan ur. 23 V 1857 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 192), Zuzanna (ur. 24 XI 1857) (PEAU, Metryki chrztów, t. 2).

Andrzej Sikora, syn Andrzeja, zagrodnik w Wilamowicach nr 8, ze swoją żoną Joanną z domu Piesch, córką Jerzego ze Starego Bielska, miał córkę Marię, ur. 16 III 1881 (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 2, k. 27).

Anna Sikora, katoliczka, córka Jana, komornika w Wilamowicach, i Marii z domu Małysz, 20 V 1862 r. poślubił Jana Szczukę, kawalera, ewangelika, lat 34, z Goleszowa (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Międzyświecia 1785-1884, Wilamowice - śluby, s. 19).

Jerzy Sikora, ur. 1867 w Wilamowicach, ewangelik. Wg spisu z 1890 był rolnikiem w Harbutowicach nr nr 18 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 976 (spis mieszkańców Harbutowic 1890), nr18).


(Sikorowie z Moraw)

Być może ich krewni byli Sikorowie, mieszkający w "Neudorf" na Morawach.

Jan Sikora, ur. Neudorf, 22 lata, kawaler, od 30 VIII 1788 roku w wojsku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Malvo, nr 168).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza